Maximalizuj svoj Genetický Potenciál: Protokol na optimalizáciu vzhľadu tváre, čeľusti a zdravia podložený vedou a evolúciou

Maximalizuj svůj Genetický Potenciál: Protokol pro optimalizaci vzhledu obličeje, čelisti a zdraví podložený vědou a evolucí

Sociální sítě nám často předkládají nereálnou představu o dokonalosti vzhledu. Kombinace šikovného osvětlení, postprodukce, pečlivě plánovaných diet a intenzivních tréninkových protokolů vytváří iluzi, že krása (naší tváře) je pouze a jen otázkou genetiky. Ano, genetika má značný vliv na strukturu naší tváře. To však neznamená, že není možné svůj genetický potenciál optimalizovat.

Internet je přeplněný návody, které slibují rychlé výsledky, ale pravda je taková, že tyto často problematiku řeší jen velmi povrchně a bez jakýchkoli vědeckých podkladů.

 

Proto jsme se rozhodli připravit pro vás komplexní článek, který nabídne hlubší, ale srozumitelný pohled na tuto tematiku. Naším cílem je poskytnout vám aktuální informace a výsledky studií od předních odborníků, díky kterým budeme schopni vytvořit protokol pro optimalizaci vrozeného genetického potenciálu. Použité zdroje si můžete prostudovat sami kliknutím na hypertextové odkazy v textu.

Upozornění: Některé informace v tomto článku mohou být kontroverzní a nemusí být uznávány širokou vědeckou komunitou. Informace publikované na našem blogu a v tomto článku jsou určeny výhradně pouze pro informační a vzdělávací účely. Obsah těchto informací nepředstavuje a nesmí být považován za odborné zdravotnické nebo lékařské rady, diagnózu nebo léčbu.

Pojďme společně odhalit, jak využít svůj genetický potenciál na maximum!

 

Redukce BF%: Odhalení rysů tváře

Podobně jako je tomu při tvorbě 6-packu, k odhalení kontur tváře a čelisti je důležité udržovat nízké BF (Body Fat Percentage) - procento tuku v těle.

Nadbytečný tuk může skrýt rysy, které by mohly být viditelné při optimalizované tělesné hmotnosti. Naše doporučení pro odhalení skrytých rysů tváře a čelisti je dosáhnout hodnoty BF pod 12%.

 

Obrázek 1: Ze studie, která zkoumala vliv BF% (nahoře) a svalové hmoty tváře (dole) na přitažlivost

Studie z roku 2010, která dospěla k závěru, že při udržení ideálního BMI (Body Mass Index) je tvář vnímána jako nejatraktivnější. 1

Novější studie z roku 2019 však zjistila, že svalová hmota tváře měla větší vliv na atraktivitu a úroveň BF% byla méně významná. 2

 

 

Správné držení těla: Vliv na vzhled

Držení těla nemá vliv jen na naši výšku a zdraví páteře, ale i na přísun krve do mozku, což ovlivňuje naši schopnost koncentrace a myšlení. Ideální držení těla umožňuje správné postavení čelisti a krku, což výrazně zlepšuje náš vzhled. 3

 

Obrázek 2: Z knihy Jaws - Vliv držení těla na tvář a čelist.

Jak získat správné držení těla? Bude to vyžadovat trochu úsilí, ale pravidelné cvičení a vědomé sledování držení vašeho těla během dne přinesou požadované výsledky.

 

 

Mewing: Technika vytváření neustálého tlaku na horní patro

Obrázek 3: Alternativní technika "mewing"

Mewing je metoda vytvořená britským ortodontem Dr. Johnem Mewem. Je to alternativní přístup k zlepšení struktury tváře. Tato technika spočívá ve vyvíjení tlaku jazykem na horní patro. Mewing by tak měl stimulovat růst horní čelisti do šířky, rozšiřovat dýchací cesty a pomoci vytvořit výraznější rysy tváře. 5,6,7

 

Obrázek 4: Princip mewingu: Když je jazyk přitlačen k patru, působí jako opora, která udržuje zubní oblouk ve tvaru "U" (vlevo). Pokud je jazyk nízko, zubní oblouk se může zúžit, což způsobí zúžení čelisti a dýchacích cest. Jazyk by neměl tlačit na přední zuby.

 

Mewing je ale běh na dlouhou trať. Dokonce podle zastánců mewingu se viditelné výsledky neobjeví dříve než za několik let. Účinnost metody je proto velmi těžko měřitelná.

I když mewing vypadá jako slibná, bezpečná a nenákladná metoda, v současnosti neexistuje dostatek vědeckých důkazů k posouzení její účinnosti. Většina pozorování změn je od jednotlivců a je náročné ověřit jejich autenticitu. 8,9

 

 

Dýchání nosem: Malá změna s obrovským dopadem na zdraví a vzhled

Dýchání? Ano, přesně tak, dýchání! Něco tak automatické, že si vůbec neuvědomujeme, jaký významný vliv může mít na naše zdraví a vzhled.

 

Obrázek 5: Mouthbreather: člověk, který chronicky dýchá ústy a nedostatečně stimuluje své čelistní svaly.

Chronické dýchání ústy (anglicky "mouthbreather") může vést k mnoha zdravotním problémům včetně problémů s trávením, snížení koncentrace, sexuální dysfunkci a dokonce k deformacím obličeje. Co je ale ještě horší, dýchání ústy může přepnout náš mozek do režimu "bojuj nebo uteč", což zvyšuje produkci stresového hormonu - kortizolu a může přispívat k vývoji úzkostných stavů. 10,11,12

Naopak, dýchání nosem má překvapivě pozitivní dopad na naše zdraví a vzhled. Ale proč je to tak? Dýchání nosem nejen filtruje vzduch, ale také umožňuje udržet správnou polohu jazyka. 13

Správné dýchání také stimuluje produkci oxidu dusnatého (NO), který podporuje cirkulaci krve, zdraví cév a snižuje hladinu kortizolu. 14

Někteří tvrdí, že abychom dostali dostatek vzduchu během cvičení je potřeba dýchat ústy. Výzkum však ukazuje opak. Dodatečný odpor při dýchání nosem vede k lepší okysličenosti organismu až o 20%! 15,16

Dýchání nosem je o 22% efektivnější. To znamená, že je mnohem jednodušší a dýchací svaly se tak rychle neunaví. 17

 

 

Obrázek 6: Příklad chronického dýchání "ústy" můžeme najít i v říši zvířat - obrázek ukazuje deformaci dýchacích cest plemene bulldog mezi lety 1956-2011. První zemřel, když dosáhl věku 8 let, poslední napravo ve věku 1 roku. Obrázek může sloužit jako ukázka toho, kam jako lidstvo směřujeme.


Správné dýchání je skutečně velmi podceňovaná změna s obrovským dopadem na naše zdraví.

Naším doporučením je - pokud je to možné, dýchat výhradně nosem. Na začátku to může být náročné, ale dýchací cesty se rychle rozšíří.

Obrázek 7: John Mew: Výsledky léčby (Mewing, Správné držení těla a dýchání, Úprava stravy - Trénink čelisti)

Dýchání nosem nám tedy umožní dýchat efektivněji, absorbovat více kyslíku, rozšířit dýchací cesty a dokonce získat výraznější rysy tváře! 18,19,20

 

Trénink čelistních svalů: Proč jsou zubní a obličejové deformace dnes tak běžným jevem?

Jak je možné, že problémy se zuby a deformace obličeje jsou tak běžné, že už téměř neexistuje dítě, které by nepotřebovalo odbornou péči ortodonta? Jsou tyto problémy stejně běžné i v jiných částech světa? Může jejich vznik ovlivnit prostředí nebo strava? Proč jsou zuby moudrosti vůbec problémem? Proč jsou lidé jediným druhem, který trpí těmito deformacemi?

Tyto a další otázky trápily kanadského zubaře Weston A. Price-a již před více než stoletím. Price neváhal a rozhodl se procestovat svět a odhalit příčiny tohoto fenoménu a vytvořit jednu z nejkontroverznějších, nejzajímavějších a nejdůležitějších studií21,22

 

 

 

Obrázek 8: Weston A. Price 


Během své cesty Price navštívil 11 vzdálených zemí a setkal se s různými kulturami - od obyvatel horských oblastí Švýcarska až po kmen Massai v africké savaně. 23

 

Obrázek 9: Africký kmen Massai, známý svou vitaitou, schopností běhat neuvěřitelně rychle a dlouho a tradičními skoky do výšky tzv. "adamu".

Price detailně zkoumal zdraví jejich zubů a vzhled jejich obličeje. Jeho zjištění ukázala, že pro tyto kultury byly podobné zdravotní problémy mimořádně vzácné. Připisoval to jejich tradičním stravovacím návykům - nezpracované tuhé stravě bohaté na živiny. 


 

Obrázek 10: Více než 100 let staré fotografie dvou skotských bratrů (ostrov Harris) z Priceova výzkumu. Mladší sourozenec vlevo jedl "moderní" zpracovanou stravu. Všimněte si jeho úzké tváře a kazové zuby. Jeho starší bratr (napravo) jedl tradiční potravu a chrup měl ve velmi dobrém stavu.

 

Price také identifikoval vysoký příjem měkkých, zpracovaných potravin a cukrů v moderní stravě jako možnou hlavní příčinu zubních problémů a deformací obličeje. 

 

Obrázek 11: Fotografie z Priceovy studie - čelisti domorodců (vlevo) v kontrastu s lidmi žijícími v industrializované společnosti (vpravo)

 

Moderní strava, tvořená převážně z měkkých a zpracovaných potravin, nedostatečně stimuluje naše žvýkací svaly. Stimulace těchto svalů je však nezbytná pro správný vývoj a udržení struktury obličeje a čelisti. 24

Nejnovější výzkumy zdůrazňují potenciální přínos tréninku čelistních svalů. Studie vedená M. Makaremi na univerzitě v Bordeaux například ukazuje, že žvýkání "tvrdé" - masticové žvýkačky může podporovat růst a udržení šířky horní čelisti a zlepšit orientaci zubů. 25,26


 

Obrázek 12: Horní čelist. Všimněte si vertikálního švu (připomínající "prasklinu") napříč horní čelistí. Je to spojení mezi částmi kosti, které umožňuje určitou flexibilitu růstu čelisti. Podobné švy máme i na lebce. Umožňují její růst během dospívání. 

 

Významným přínosem byly i studie dvojčat prezentované v knize "Jaws" od vědců ze Standfordské univerzity. Tyto studie podrobně analyzovaly vliv prostředí a stravovacích návyků na vývoj čelisti u dvojčat. Jedno dítě vyrůstalo v moderní společnosti, jedlo zpracovanou měkkou stravu, pilo slazené nápoje a dýchalo ústy. Druhé dítě vyrůstalo v džungli, jedlo tuhou stravu, okusovalo kosti a podobně. Studie u dvojčat odhalila výrazné změny v struktuře obličeje. 27

 

Obrázok 13: Vplyv prostredia na vývoj tváre a čeľuste - Priceove štúdie dvojčat do znovu skúmané v knihe Jaws

 

 

Obrázek 14: Kniha "Jaws" také představuje pohledy na generační rozdíly v struktuře obličeje, způsobené vlivem měkké stravy a industrializace.

 

Kniha také odhalila, že v minulosti nebyly problémy s křivými zuby tak častým jevem, jako je tomu dnes. Důkazy o tomto tvrzení jsou milióny starověkých kostr v pařížských katakombách a stovky lebek z předindustriální éry v Mortonově sbírce nebo kostry pohřbené sopečnou erupcí v Pompejích. 28,29

 

Obrázek 15: Z knihy Jaws - Profesor evoluční biologie na Harvardově univerzitě Daniel Lieberman drží 1000 let starou lebku 35leté filistínské ženy (území dnešního Izraele).

 

Obrázek 16: Lebka muže utíkajícího před vulkanickou erupcí sopky Vesuv. Pompeje, Itálie, před přibližně 2000 lety.

 

Obrázek 17: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics: Mužská lebka předindustriálního člověka ze 14. století (Oslo, Norsko). Lidé před nástupem průmyslové revoluce neměli problémy s neprorostlými zuby moudrosti. Všimněte si, že nedochází k tlačení zubů a maloklúzi.

 

Všechny nalezené lebky měly společné tři věci: robustní dýchací cesty, silné čelisti a rovné zuby. Lidé narození před více než 300 lety měli tyto rysy společné, protože žvýkali nespracovanou stravu až 4 hodiny denně30,31

 

Shrnutí: Genetika vs Správné návyky a cvičení

Dorazili jsme k závěru naší fascinující cesty, jejímž cílem bylo optimalizovat náš genetický potenciál.

Rozhodující význam má:

  • Udržování optimálního BF%
  • Správné držení těla
  • Možnost využití techniky "mewing"
  • Důležitost dýchání nosem
  • Nezbytnost tréninku svalů čelisti

V průběhu našeho výzkumu jsme se zabývali studiemi a poznatky odborníků, které ukazují, že náš vzhled není jen otázkou genetiky.

 

Je zřejmé, že ani muž s dobrou genetikou nebude mít atraktivní obličej, pokud se o své tělo nebude starat. To znamená, pokud bude mít obličej pokrytý tukem, špatné držení těla, bude dýchat ústy a nebude dostatečně cvičit své čelistní svaly..

Na straně druhé, muž s horší genetikou může svůj vzhled výrazně zlepšit prostřednictvím správných návyků a cvičení.

 

Pravdou je, že změna struktury obličeje není rychlý a jednoduchý proces. Vyžaduje si vůli, odhodlání, vytrvalost a kvalitní informace. A právě ty jsme se snažili poskytnout v tomto článku. 

Jste připraveni vykročit na cestu optimalizace svého genetického potenciálu?

 

UPOZORNĚNÍ: Informace publikované na našem blogu a v tomto článku jsou určeny výhradně pouze pro informační a vzdělávací účely. Obsah těchto informací nepředstavuje a nesmí být považován za odborné zdravotnické nebo lékařské rady, diagnózy nebo léčbu. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy nebo otázky týkající se vašeho zdraví, vždy se obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotního odborníka. Ignorování odborné lékařské rady kvůli informacím čteným na našem blogu je výrazně nedoporučené. I když se snažíme poskytnout přesné informace, nemůžeme zaručit, že všechny tyto informace jsou kompletní, aktuální a bez chyb. Nebíráme na sebe zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v těchto informacích. Děkujeme za pochopení.


Použité zdroje

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6308207/

2 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02658/full

 

3 https://admin.shopify.com/store/brikkkk/articles/606007296327

4 https://www.youtube.com/watch?v=XxSgdX7lX6E&t=1s

 

5 https://johnmeworthotropics.co.uk

6 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Mew

7 https://www.youtube.com/watch?v=Hmf-pR7EryY

 

8 https://www.medicalnewstoday.com/articles/mewing#summary

9 https://www.healthline.com/health/mewing#summary

 

10 https://www.healthline.com/health/mouth-breathing

11 https://www.webmd.com/oral-health/mouth-breathing

12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9498581/

 

13 https://www.healthline.com/health/nose-breathing#differences

14 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8971255/

 

15 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-9383-3_3

16 https://oxygenadvantage.com/science/nose-breathing-vs-mouth-breathing/

 

17 https://www.researchgate.net/publication/325521734_Effect_of_Nasal_Versus_Oral_Breathing_on_Vo2max_and_Physiological_Economy_in_Recreational_Runners_Following_an_Extended_Period_Spent_Using_Nasally_Restricted_Breathing

 

18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185155/

19 https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01458-7

20 https://bmjopen.bmj.com/content/5/9/e009027

 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Weston_A._Price

22 https://www.westonaprice.org/health-topics/nutrition-greats/weston-a-price-dds/#gsc.tab=0

 

23 https://stanfordpress.typepad.com/blog/2018/05/why-cavemen-needed-no-braces.html

24 https://www.jdao-journal.org/articles/odfen/pdf/2017/04/odfen180080.pdf

25 https://www.researchgate.net/publication/329379605_The_importance_of_elevated_masticatory_forces_on_the_stability_of_maxillary_expansion/fulltext/5c05d7d5458515ae5444c0f4/The-importance-of-elevated-masticatory-forces-on-the-stability-of-maxillary-expansion.pdf

 

26 https://www.sup.org/books/title/?id=29626

 

27 https://www.penn.museum/sites/morton/

28 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/29/archaeologists-find-skull-ancient-roman-killed-fleeing-pompeii/

 

29 https://www.instagram.com/p/B_S2Q-og3JM/

30 https://stanfordpress.typepad.com/blog/2018/05/why-cavemen-needed-no-braces.html

 

Zajímavé články a zdroje:

Kniha Jaws: https://www.amazon.com/Jaws-Hidden-Epidemic-Sandra-Kahn/dp/1503604136

Kniha Breath: https://www.amazon.com/Breath-New-Science-Lost-Art/dp/B082FPZC4H/ref=sr_1_1?crid=33G9XQJKHSP7B&keywords=breath&qid=1690383093&s=books&sprefix=breath%2Cstripbooks-intl-ship%2C257&sr=1-1

Proč jeskynní muž nepotřeboval rovnátka? - Článek od vědců ze Stanfordu: https://stanfordpress.typepad.com/blog/2018/05/why-cavemen-needed-no-braces.html

Názor Andrewa Hubermana - docenta neurobiologie na Stanfordu na evoluční deformace obličeje a trénink čelisti: https://www.youtube.com/watch?v=Wv07LRtbwnc&t=4580s

 

Zpět na blog